PAIKALLISTA PUHDASTA ENERGIAA

WestWind Oy on keskisuomalainen uusiutuvan energian alalla toimiva yritys. Toiminta-ajatuksemme on tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kartoittaminen, suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteenamme on kehittää uusiutuvan energian hankkeita siten, että ne ovat kannattavia kaikille yhteistyökumppaneillemme. Kuuntelemme hankekehityksen aikana maanomistajia, mikä on keskeistä hankkeiden sujuvan toteutumisen kannalta. Olemme sitoutuneet edistämään hankkeita päämäärätietoisella aikataululla koko prosessin läpi.

TOIMINTAMME PERUSTANA ON

Kotimaisuus

KOTIMAISUUS

Olemme keskisuomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä. Suosimme hankkeiden kehityksessä suunnittelusta toteutukseen kotimaisia yhteistyökumppaneita.

Päämäärätietoisuus

PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS

Sitoudumme kehittämään hankkeita sellaisin toimintaperiaattein, jotka mahdollistavat hankkeen realisoitumisen. Huolehdimme siitä, että valitsemamme hankkeet etenevät toteutukseen saakka.

Yhteistyö

YHTEISTYÖ

Yhteistyö maanomistajien kanssa on toimintamme keskiössä. Suosimme kotimaisia sijoittajia ja alueellisia toimijoita, joka näkyy paikkakunnalla lisääntyvänä työllisyytenä ja toimeentulona.

Tuuliturbiini

164

suunnitteilla olevat
tuuliturbiinit

Aurinkovoimapuisto

48

suunnitteilla olevat
aurinkovoimapuistot

Ajankohtaista

Konneveden Pirttikallion alue kaavoitusaluevaiheessa

Westwind on jättänyt kaavoitusaloitteen Konneveden Pirttikallion alueen tuulivoimapuiston rakentamista varten. Konneveden keskustan pohjoispuolelle noin 10 kilometrin päässä sijaitsevalle Pirttikallion tuulipuistoalueelle kaavaillaan yhdeksän tuuliturbiinin voimala-aluetta. WestWind on käynyt reilun vuoden ajan vilkasta vuorovaikutusta Konneveden kuntapäättäjien ja kuntalaisten kanssa uusiutuvan energian hankepotentiaaleista Konneveden kunnan alueella. Yhteistyön tuloksena uuteen Keski-Suomen liiton laatimaan maakuntakaavaan Konneveden alueelle on tulossa tuulivoima-aluemerkintä.

Ranualle aurinkoenergiaa jo kesällä 2024

WestWind on jättänyt rakennuslupahakemuksen Ranuan keskustasta reilu kymmenen kilometrin päähän sijoittuvan aurinkovoimalapuiston rakentamista varten. Yhtiön tavoitteena on käynnistää rakentamisvaihe kesän 2024 aikana.  

WestWind Oy:n Vehkanevan aurinko- ja tuulivoimahanke myötätuulessa

Kinnulan kunnanhallitus on 3.5.2023 pitämässään kokouksessa päättänyt käynnistää aurinko- ja tuulivoimayleiskaavan laadinnan Kinnulan Vehkanevan entiselle turvetuotantoalueelle ja sen ympäristöön kaavaillulle uusiutuvan energian hybridipuistolle. Vehkanevan hybridipuistoon on kaavailtu 16 tuuliturbiinia sekä 200-250 hehtaarin aurinkopaneelikenttä. Hybridipuiston kokonaispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria. Maa-alueen omistavat yksityiset ja metsä- ja muut yhtiöt sekä kunta.  

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoja? Jätä viesti oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä!