Pirttikallio
Konnevesi

Pirttikallion hanke sijaitsee n. 12 km Konneveden keskustasta luoteeseen sijoittuvalla Nollinevan alueella ja sen lähiympäristössä. Kokonaispinta-alaltaan 1 100 hehtaarin hankealueelle suunnitellaan sijoitettavan 9 tuulivoimalaa. Hankkeen kokonaisteho on arviolta 77 MW.

WestWind Oy on jättänyt Pirttikallion tuulivoima-alueesta kaavoitusaloitteen Konneveden kuntaan. Konneveden kunta on ilmoittanut alustavasti aloittavansa kaavoitusaloitteen käsittelyn lokakuussa 2023.

Hankealueella on toteutettu Natura-tarveharkinta, ja seuraavaksi aloitetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) sekä varsinaisen Natura-arvioinnin toteuttaminen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkitaan perusteellisesti hankkeen vaikutuksia ympäristöön, kun taas Natura-arvioinnissa keskitytään hankkeen vaikutuksiin lähialueen Natura-alueisiin.

Hankkeen tiedot

HANKKEEN NIMI PIRTTIKALLIO
Sijainti Konnevesi
Teknologia Maatuulivoima
Vaihe Luvitus
Alue Suomi

TUULIVOIMA:
Pinta-alat (ha) 1100
Voimalat (kpl) max. 10
Voimalat (kpl) min. 6
Teho (MW) min. 49

Tuuliturbiini

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoja? Jätä viesti oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä!