UUTISET JA AJANKOHTAISET ASIAT

Konneveden Pirttikallion alue kaavoitusaluevaiheessa

Westwind on jättänyt kaavoitusaloitteen Konneveden Pirttikallion alueen tuulivoimapuiston rakentamista varten. Konneveden keskustan pohjoispuolelle noin 10 kilometrin päässä sijaitsevalle Pirttikallion tuulipuistoalueelle kaavaillaan yhdeksän tuuliturbiinin voimala-aluetta. WestWind on käynyt reilun vuoden ajan vilkasta vuorovaikutusta Konneveden kuntapäättäjien ja kuntalaisten kanssa uusiutuvan energian hankepotentiaaleista Konneveden kunnan alueella. Yhteistyön tuloksena uuteen Keski-Suomen liiton laatimaan maakuntakaavaan Konneveden alueelle on tulossa tuulivoima-aluemerkintä.

Ranualle aurinkoenergiaa jo kesällä 2024

WestWind on jättänyt rakennuslupahakemuksen Ranuan keskustasta reilu kymmenen kilometrin päähän sijoittuvan aurinkovoimalapuiston rakentamista varten. Yhtiön tavoitteena on käynnistää rakentamisvaihe kesän 2024 aikana.  

WestWind Oy:n Vehkanevan aurinko- ja tuulivoimahanke myötätuulessa

Kinnulan kunnanhallitus on 3.5.2023 pitämässään kokouksessa päättänyt käynnistää aurinko- ja tuulivoimayleiskaavan laadinnan Kinnulan Vehkanevan entiselle turvetuotantoalueelle ja sen ympäristöön kaavaillulle uusiutuvan energian hybridipuistolle. Vehkanevan hybridipuistoon on kaavailtu 16 tuuliturbiinia sekä 200-250 hehtaarin aurinkopaneelikenttä. Hybridipuiston kokonaispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria. Maa-alueen omistavat yksityiset ja metsä- ja muut yhtiöt sekä kunta.  

Ministeri Antti Kurvinen vieraili Kauniskankaan hankealueella

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vieraili Kyyjärven Kauniskankaan suunnitellulla tuuli- ja aurinkovoimapuiston alueella syyskuussa 2022. Hybridihanke teki uusiutuvia kotimaista energianlähteitä arvostavaan ministeriin vaikutuksen.

Kauniskangas kaavaluonnos ja YVA-selostus

Kyyjärven Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (OAS-YVA-suunnitelma)

Yhteistyösopimus tuulivoiman kehittämiseksi

WestWind Oy ja Finsilva Oyj ovat solmineet yhteistyösopimuksen tuulivoiman kehittämiseksi Kyyjärvellä, Keuruulla, Petäjävedellä ja Multialla.

Yhteistyössä on voimaa

Tuulivoiman lisäksi arvioimme jokaisessa hankkeessamme myös aurinkovoimalan perustamismahdollisuuden. Aurinko- ja tuulivoimalat tukevat toisiaan.

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoja? Jätä viesti oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä!